Pravna obvestila

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.futuristing.com (v nadaljevanju: Spletna stran).
Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je FM Agencija d.o.o.
Znak FM je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamke po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.futuristing.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.futuristing.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
FM Agencija d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.futuristing.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost FM Agencija d.o.o. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

FM Agencija d.o.o. se bo trudila, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar FM Agencija d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.
FM Agencija d.o.o. se bo trudila za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.
FM Agencija d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih FM Agencija d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo FM Agencije d.o.o. in jih FM Agencija d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

FM Agencija d.o.o.