Predstavitev Abanke na poslovnih konferencah


Naročnik: Abanka Vipa

Predstavitve in aktivnosti Abanke na poslovnih konferencah temeljijo na ustvarjanju prijetnega družabnega okolja, kjer se obiskovalci konference najprej sprostijo, se dlje zadržijo in se tako z večjim zanimanjem posvetijo prodajnim vsebinam, ki jih naročnik predstavlja.

Tagi: promocije, poslovni dogodki, plug-in